Doma Zasebnost

Zasebnost

Izjava o zasebnosti

Splošno

Podjetje Zaposlitev.info, Miran Trupi s.p. (v nadaljevanju upravljavec), ki upravlja sz  portalom www.dnevno.si (v nadaljevanju spletni portal), se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno.

Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec v skladu z določbami veljavnih predpisov spoštuje vašo pravico do zasebnosti, in sicer na način:

  • osebni podatki so informacije, ki ste jih upravljavcu posredovali za potrebe izvajanja pogodbe z upravljavcem, sklenjene z registracijo na portalu in vezane na izvajanje vaših aktivnosti v okviru portala;
  • osebnih podatkov, ki jih boste posredovali upravljavcu preko portala, bo upravljavec obdeloval le za potrebe izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz vaše registracije na portalu, ter podatkov izven tega ne bo obdeloval v druge namene ali jih kakor koli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ter jih kakor koli drugače uporabil v nasprotju z zakonom;
  • od vas ne zahteva in tako ne upravlja z občutljivimi osebnimi podatki,
  • posredovane podatke bo upravljavec uporabljal zakonito in samo za namene povezane z njegovim poslovanjem, to je za potrebe izvedbe storitev portala, o čemer vas tudi obvešča na straneh portala;
  • po izpolnitvi namena uporabe osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev;
  • osebni podatki, uporabljeni za namene storitev portala, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namen zbiranja;
  • na portal svoje osebne podatke vnašate prostovoljno in imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in njihovega izbrisa na način, preko vmesnika, ki ga omogoča spletni portal.

Sledenje uporabnikom portala

Ko brskate po portalu in niste prijavljeni na nobeno spletno storitev, brskate anonimno. Medtem ko brskate, upravljavec vaših osebnih podatkov ne zbira. Vendar pa sledi temu, kako portal uporabljate tako anonimni kot registrirani uporabniki. Eden izmed načinov sledenja, ki ga uporabljamo je poznan pod imenom “piškotek” (cookie).

Piškotki so identifikatorji, ki se zapišejo na trdi disk vašega računalnika tako, da vas ob naslednjem obisku prepoznamo, ne da bi se vam bilo treba prijaviti. Piškotki ne morejo pridobiti nobenih podatkov iz vašega diska, prenašati računalniških virusov ali katerih koli drugih osebnih podatkov. Upravljalec podatkov, zbranih na podlagi sledenja s piškotki, ne bo uporabljal v druge namene kot za potrebe statističnega spremljanja uporabe spletne strani.

Varnostne značilnosti portala

Upravljavec se zaveda pomena varnosti, zato si prizadeva varovati vaše osebne podatke. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje s številnimi varnostnimi tehnologijami in postopki. Osebni podatki, ki jih vnašate na portal, so shranjeni v računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.  Naši strežniki so locirani v Sloveniji in za njih skrbi usposobljeno podjejtje iServer d. o. o.

Povezovanje z drugimi spletnimi mesti

Druga spletna mesta, s katerimi se povežete preko portala, lahko vsebujejo določila o zasebnosti podatkov, ki se razlikujejo od določb te Izjave o zasebnosti. Zaradi zaščite vaše zasebnosti vam svetujemo, da si ogledate izjave o zasebnosti tudi na ostalih spletnih mestih, do katerih dostopate prek portala.

Trženje

Upravljavec za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila portala. S posebnim računalniškim sistemom, ki je zaščiten pred zlorabo nezaželene (spam) pošte in varovan z gesli, upravljavec zmanjšuje možnost zlorabe osebnih podatkov posameznika s strani tretje osebe.

Upravljavec v največji meri skrbi za varnost pridobljenih podatkov in v nobenem primeru ne bo namerno predal podatkov tretji osebi, vendar pa v primeru tehnične napake ne odgovarja za morebitno škodo, izgubljene podatke in nevšečnosti, ki so lahko posledica nepričakovanih težav.

Spremembe izjave o zasebnosti in stik z uporabniki

Glede na dopolnitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov lahko upravljavec Izjavo o zasebnosti posodobi. Spremenjena Izjava o zasebnosti velja od objave na spletni strani.

Glede uporabe portala ter za vsa druga vprašanja in pripombe, smo vam na voljo na info@dnevno.si. Potrudili se bomo, da boste dobili odgovor v najkrajšem možnem času.

Zadnjič posodobljeno: 20.4.2019.